every day chanting slokas

Every day chanting slokas

Slokas, Chanting slokas, Lord Shiva, devotional

Eevry day chanting slokas specially Lord Shiva slokas will bless you with health and wealth. You can chant this slokas in any where.

నిత్య పాఠణ శ్లోకం

Posted: 01/11/2016 11:17 AM IST
Every day chanting slokas

"శివ శివ" అని మనస్పూర్తిగా ఒక్కసారి అంటే చాలు, ఇట్టే కరిగిపోయే సృష్టి కర్త, భోళా శంకరుడు... ఆయనెంత అమాయాకుడంటే, ఇంతా సృష్టి చేసి కూడా, ఆయనకంటూ ఎటువంటి భోగభాగ్యాలు అనుభవించడం తెలియనంత... అటువంటి దైవ స్వరూపాన్ని, ఎవ్వరు మాత్రం ఆరాధించకుండా ఉంటారు? స్వచ్చమైన మనస్సుతో శివారాధన మీ ధ్యేయం అయితే, అద్భుత ఫలితాలు, అత్యున్నతమైన అనుకూల శక్తి మనకూ, మన చుట్టూ ప్రసాదించే అత్యంత శక్తి వంతమైన మంత్రం ఇదిగో... దేవుడి గదిలో లేక ఎక్కడైనా ప్రశాంతమైన చోటు, ఎటువంటి అంతరాయం కలుగనివ్వకుండా, ఈ మంత్రాన్ని ధ్యానం చెయ్యండి.

ఓం నమో హిరణ్య బాహవే హిరణ్య వర్ణాయ హిరణ్య రూపాయ హిరణ్య పతయే
అంబికా పతయ ఉమా పతయే పశుపతయే నమో నమః
ఇషాన సర్వవిధ్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం బహ్మాధిపతి బహ్మణోధిపతి
బ్రహ్మా శివోవే అస్తు సదా శివోం
తత్పురుషాయ విద్మహే బాత్వి శుద్ధాయ ధీమహి
బ్రహ్మ శివ ప్రచోదయాత్
మహా దేవాయ విద్మహే రుద్రమూర్తయే ధీమహి
తన్నో శివ ప్రచోదయాత్
నమస్తేస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రయంబకాయ
త్రిపురాంథకాయ త్రికాగ్ని కాలాయ కాలాగ్ని రుద్రాయ
నీలకన్ఠాయ మ్రుత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదా శివాయ
శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః
శాంతి శాంతి శాంతిహి

If you enjoyed this Post, Sign up for Newsletter

(And get your daily news straight to your inbox)

Rate This Article
(0 votes)
Tags : Slokas  Chanting slokas  Lord Shiva  devotional  

Other Articles

 • Nitya paathana slokas in telugu

  రాహువు గ్రహ శాంతికై మంత్రం

  Jan 14 | గ్రహాలన్నిటిలోనూ, రాహు - కేతువులు ఇద్దరూ కూడా, మనమీద తీవ్ర ప్రభావాన్ని కలిగింపజేస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడూ, రాహువునీ, కేతువునీ శాంతింపజేయడమే మన ధర్మం. మనకర్ధంయ్యే రీతిలో చెప్పుకోవాలంటే, ఒక సమస్య ఒచ్చినప్పుడు, దాన్ని అశ్రద్ధ... Read more

 • Guru matra is very special and spiritual mantra

  అమృత తుల్యం... గురు మంత్రం

  Jan 09 | మనకొచ్చే ఒక్కో ఆరోగ్యపరమైన సమస్యకు ఒక్కో ఔషధం మాత్రమే పని చేస్తుంది. అలాగే, నిత్య జీవితం లో మనం ఎదురుకునే ఒక్కో సమస్యకు, ఒక్కో మంత్రం మాత్రమే సంజీవినిలా, ఆ  సమస్యను ఎదురుకునేంతటి ఆత్మ... Read more

 • Chant this slokas for reciprocating marital

  అన్యోన్య దాంపత్యం కోసం

  Jan 07 | అన్యోన్యత స్థానంలో అసహనం... ఆత్మసంతృప్తి స్థానంలో ఆద్యంతం ఒకరి మీద ఇంకొకరికి అసంతృప్తి... ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నామా అన్న చిరాకు... అయితే విడిపోవడం లేదా "చచ్చినట్టు" కలిసి ఉండటం... "వివాహం" పవిత్రత , ఈ... Read more

 • Chant these slokas for health and children

  నిత్య పఠణ శ్లోకాలు

  Jan 05 | ఆరోగ్యమైన సంతానం ప్రాప్తి కొరకు...సంతాన భాగ్యం కోసం తపించే దంపతుల సంఖ్య, గడిచిన అయిదు సంవత్సరాల్లో, గణనీయంగా పెరిగిపోయింది... ఎన్ని భాగ్యాలు ఉన్నా, సంతాన ప్రాప్తి కలుగకపోతే, ఆ వెలతి వర్ణాతీతం... మరోవైపు, సంతానం... Read more

 • Saptashloki gita importance bhagavad gita lord krishna arjuna mahabharat

  సప్తశ్లోకాలు దాగిన సమస్త గీతాసారం

  May 12 | కురుక్షేత్ర మహాయుద్ధం సమయంలో అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉపదేశించిన ‘భగవద్గీత’లోని ప్రతీ శ్లోకం ఒక మహామంత్రం. నిత్య జీవితంలో మనకి ఎదురయ్యే ప్రతి ప్రశ్నకి, సమస్యకి అందులో సమాధానాలు దొరుకుతాయి. అది కేవలం కైవల్య... Read more