శ్రీ యాదగిరి నరసింహ సుప్రభాతమ్

Posted: 04/19/2014 10:16 AM IST

Sri yadagiri narasimha swamy suprabhatham

sri yadagiri narasimha swamy suprabhatham, sri yadagiri narasimha swamy suprabhatham in telugu, sri yadagiri narasimha swamy suprabhatham telugu pdf, sri yadagiri narasimha swamy suprabhatham in telugu pdf, narasimha swamy suprabhatham, narasimha swamy history in telugu, narasimha swamy avatar history in telugu, narasimha swamy temple in yadagiri, sri yadagiri narasimha swamy history in telugu, narasimha swamy temple history in telugu, venkateswara suprabhatham in telugu, sri anjaneya suprabhatham in telugu, suprabhathalu in telugu, telugu suprabhathalu

sri yadagiri narasimha swamy suprabhatham in telugu and more

If you enjoyed this Post, Sign up for Newsletter

(And get your daily news straight to your inbox)

Rate This Article
(0 votes)
Tags : latest news  moviesm movie news  city events  events coverage  

Other Articles

 • Annavaram satyanarayana suprabhatham

  అన్నవర సత్యనారాయణ సుప్రభాతమ్

  Apr 21 |   ఉత్తిష్ఠాన్నవరాధీశ! ఉత్తిష్ఠ వ్రతమోదిత! ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ విశ్వేశ! సత్యదేవ! దయనిధే! బ్రహ్మే ముహూర్త ఉత్థాయ - కరిష్యంతి తవ వ్రతం! సత్యవ్రతానుమోర్థం - ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ సత్వరమ్.   ఉత్తిష్ఠ నిర్గుణాకార - భక్తానాం పాలనం... Read more

 • Lord hanuman suprabhatham

  శ్రీ ఆంజనేయ సుప్రభాతం

  Apr 17 | 1. శ్రీరామభక్త! కపిపుంగవ! దీనబంధో! సుగ్రీవమిత్ర! ధనుజాంతక! వాయుసూనో! లోకైక వీర! పురపాల! గదాప్తపాణే! వీరాంజనేయ భవతాత్తవ సుప్రభాతమ్   2. ఉత్తిష్ట దేవ! శరణాగత రక్షణార్థం దుష్టగ్రహాన్ హన విమర్దయ శత్రు సంఘాన్,... Read more

 • Gayatri devi suprabhatham

  శ్రీ గాయత్రి సుప్రభాతమ్

  Apr 10 |   1. శ్రీ జాని రద్రితనయాపతి రబ్జగర్భ:  సర్వేచదైవతగణా: సమహర్షయో మీ ఏతేచ భూతనిచయా: సముదీరయన్తి  గాయత్రి! లోకవినుతే! తవ సుప్రభాతమ్    2. పుష్పోచ్చయప్రవిలసత్కరకంజయుగ్మా:  గంగాదిదివ్యతటినీవరతీరదేశే  ష్వర్ఘ్యం సమర్పయితు మత్ర జనా స్తవైతే ... Read more

 • Sri ganapathi suprabhatham

  శ్రీ గణపతి సుప్రభాతమ్

  Apr 04 | 1.  శుక్లాం బరధరం విష్ణుం శశివర్ణమ్ చతుర్భుజమ్  ప్రసన్నవదనం ధ్యాయే సర్వవిఘ్నోపశాంతయే  అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం  అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంత ముపాస్మహే    2. శ్రీకరా! శుభకర! దేవ! శ్రీ గణేశ !... Read more

 • Sri raghavendra suprabhatham in telugu

  శ్రీ రాఘవేంద్ర సుప్రభాతమ్

  Mar 19 | 1. శ్రీమతే రాఘవేంద్రాయ - సర్వాభీష్ట ప్రదాయినే | మంత్రాలయ నివాసాయ - గురురాజాయ మంగళమ్.   2. సీతాపతే! విధ కరార్చిత! కూర్మరాజ భండారతో నృహరి తీర్ధ మునీంద్ర లబ్ద ! ఆనంద... Read more

Today on Telugu Wishesh