శ్రీ గాయత్రి సుప్రభాతమ్

Posted: 04/10/2014 10:36 AM IST

Gayatri devi suprabhatham

gayatri devi, goddess gayatri devi, gayatri devi suprabhatham, goddess gayatri devi suprabhatham, gayatri devi suprabhatham in telugu, telugu suprabhathalu, suprabhathalu in telugu, suprabhatham in telugu, ganesh suprabhatham in telugu, venkateswara suprabhatham in telugu, telugu suprabhatham, goddess gayatri devi suprabhatham

Sri Gayatri Devi suprabhatham which is prayed in the morning and more

If you enjoyed this Post, Sign up for Newsletter

(And get your daily news straight to your inbox)

Rate This Article
(0 votes)
Tags : latest news  moviesm movie news  city events  events coverage  

Other Articles

 • Annavaram satyanarayana suprabhatham

  అన్నవర సత్యనారాయణ సుప్రభాతమ్

  Apr 21 |   ఉత్తిష్ఠాన్నవరాధీశ! ఉత్తిష్ఠ వ్రతమోదిత! ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ విశ్వేశ! సత్యదేవ! దయనిధే! బ్రహ్మే ముహూర్త ఉత్థాయ - కరిష్యంతి తవ వ్రతం! సత్యవ్రతానుమోర్థం - ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ సత్వరమ్.   ఉత్తిష్ఠ నిర్గుణాకార - భక్తానాం పాలనం... Read more

 • Sri yadagiri narasimha swamy suprabhatham

  శ్రీ యాదగిరి నరసింహ సుప్రభాతమ్

  Apr 19 | కౌసల్యా సుప్రజా రామ! పూర్వాసంధ్యా ప్రవర్తతే! ఉత్తిష్ట నరశార్ధూల! కర్తవ్యం దైవమాహ్నికమ్ ఉత్తిష్టోత్తిష్ఠ గోవింద! ఉత్తిష్ఠ గరుడద్వజ! ఉత్తిష్ఠ కమలా కాన్త! త్రైలోక్యం మంగళం కురు! యాదాద్రి నాఢ శుభమందిర కల్పవల్లి పద్మాలయే! జనని!... Read more

 • Lord hanuman suprabhatham

  శ్రీ ఆంజనేయ సుప్రభాతం

  Apr 17 | 1. శ్రీరామభక్త! కపిపుంగవ! దీనబంధో! సుగ్రీవమిత్ర! ధనుజాంతక! వాయుసూనో! లోకైక వీర! పురపాల! గదాప్తపాణే! వీరాంజనేయ భవతాత్తవ సుప్రభాతమ్   2. ఉత్తిష్ట దేవ! శరణాగత రక్షణార్థం దుష్టగ్రహాన్ హన విమర్దయ శత్రు సంఘాన్,... Read more

 • Sri ganapathi suprabhatham

  శ్రీ గణపతి సుప్రభాతమ్

  Apr 04 | 1.  శుక్లాం బరధరం విష్ణుం శశివర్ణమ్ చతుర్భుజమ్  ప్రసన్నవదనం ధ్యాయే సర్వవిఘ్నోపశాంతయే  అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం  అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంత ముపాస్మహే    2. శ్రీకరా! శుభకర! దేవ! శ్రీ గణేశ !... Read more

 • Sri raghavendra suprabhatham in telugu

  శ్రీ రాఘవేంద్ర సుప్రభాతమ్

  Mar 19 | 1. శ్రీమతే రాఘవేంద్రాయ - సర్వాభీష్ట ప్రదాయినే | మంత్రాలయ నివాసాయ - గురురాజాయ మంగళమ్.   2. సీతాపతే! విధ కరార్చిత! కూర్మరాజ భండారతో నృహరి తీర్ధ మునీంద్ర లబ్ద ! ఆనంద... Read more