grideview grideview
 • Apr 21, 03:04 PM

  అన్నవర సత్యనారాయణ సుప్రభాతమ్

  ఉత్తిష్ఠాన్నవరాధీశ! ఉత్తిష్ఠ వ్రతమోదిత! ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ విశ్వేశ! సత్యదేవ! దయనిధే! బ్రహ్మే ముహూర్త ఉత్థాయ - కరిష్యంతి తవ వ్రతం! సత్యవ్రతానుమోర్థం - ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ సత్వరమ్. ఉత్తిష్ఠ నిర్గుణాకార - భక్తానాం పాలనం కురు! ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ శుద్ధాత్మన్! రత్నాద్రివసతిప్రియ ఉత్తిష్ఠ కమలాకాంత! ఉత్తిష్ఠ...

 • Apr 19, 10:16 AM

  శ్రీ యాదగిరి నరసింహ సుప్రభాతమ్

  కౌసల్యా సుప్రజా రామ! పూర్వాసంధ్యా ప్రవర్తతే! ఉత్తిష్ట నరశార్ధూల! కర్తవ్యం దైవమాహ్నికమ్ ఉత్తిష్టోత్తిష్ఠ గోవింద! ఉత్తిష్ఠ గరుడద్వజ! ఉత్తిష్ఠ కమలా కాన్త! త్రైలోక్యం మంగళం కురు! యాదాద్రి నాఢ శుభమందిర కల్పవల్లి పద్మాలయే! జనని! పద్మభవాది వంద్యే! భక్తారిభంజని! దయామయదివ్వరూపే! లక్ష్మీనరసింహదయితే!...

 • Apr 17, 01:25 PM

  శ్రీ ఆంజనేయ సుప్రభాతం

  1. శ్రీరామభక్త! కపిపుంగవ! దీనబంధో! సుగ్రీవమిత్ర! ధనుజాంతక! వాయుసూనో! లోకైక వీర! పురపాల! గదాప్తపాణే! వీరాంజనేయ భవతాత్తవ సుప్రభాతమ్ 2. ఉత్తిష్ట దేవ! శరణాగత రక్షణార్థం దుష్టగ్రహాన్ హన విమర్దయ శత్రు సంఘాన్, దూరీకురుష్వ భువి సర్వభయం సదామే వీరాంజనేయ భవతాత్తవ...

 • Apr 10, 10:36 AM

  శ్రీ గాయత్రి సుప్రభాతమ్

  1. శ్రీ జాని రద్రితనయాపతి రబ్జగర్భ: సర్వేచదైవతగణా: సమహర్షయో మీ ఏతేచ భూతనిచయా: సముదీరయన్తి గాయత్రి! లోకవినుతే! తవ సుప్రభాతమ్ 2. పుష్పోచ్చయప్రవిలసత్కరకంజయుగ్మా: గంగాదిదివ్యతటినీవరతీరదేశే ష్వర్ఘ్యం సమర్పయితు మత్ర జనా స్తవైతే గాయత్రి! లోకవినుతే! తవ సుప్రభాతమ్ 3. కర్ణే అమృతం...

 • Apr 04, 05:35 PM

  శ్రీ గణపతి సుప్రభాతమ్

  1. శుక్లాం బరధరం విష్ణుం శశివర్ణమ్ చతుర్భుజమ్ ప్రసన్నవదనం ధ్యాయే సర్వవిఘ్నోపశాంతయే అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంత ముపాస్మహే 2. శ్రీకరా! శుభకర! దేవ! శ్రీ గణేశ ! అభయమిడి మమ్ము రక్షించి శుభము గూర్ప మేలుకో...

 • Mar 19, 04:13 PM

  శ్రీ రాఘవేంద్ర సుప్రభాతమ్

  1. శ్రీమతే రాఘవేంద్రాయ - సర్వాభీష్ట ప్రదాయినే | మంత్రాలయ నివాసాయ - గురురాజాయ మంగళమ్. 2. సీతాపతే! విధ కరార్చిత! కూర్మరాజ భండారతో నృహరి తీర్ధ మునీంద్ర లబ్ద ! ఆనంద తీర్ధ మునివంశ్యయతీంద్ర పూజ్య ! శ్రీ మూలరామ...

 • Feb 14, 12:24 PM

  శ్రీ వెంకటేశ్వర కరావలంబ స్తోత్రమ్

  శ్రీ శేషశై సునికేతన దివ్య మూర్తే నారాయణాచ్యుతహరే నళినాయతాక్ష లీలా కటాక్ష పరిరక్షిత సర్వలోక శ్రీ వెంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ బ్రహ్మాది వందిత పదాంబుజ శంఖఫాణే శ్రీ మత్సుదర్శన సుశోభిత దివ్యహస్త కారుణ్య సాగర శరణ్య సుపుణ్యమూర్తే శ్రీ వెంకటేశ...

 • Nov 05, 12:58 PM

  విజయ దశమి (దసరా) గురించి

  విజయదశమి (దసరా) దసరా ఒక ముఖ్యమైన హిందువుల పండుగ. ఆశ్వయుజ(అశ్వనీ నక్షత్రం పౌర్ణమి రోజున వస్తే అది ఆశ్వీయుజ మాసమౌతుంది.) శుద్ధ పాడ్యమి నుండి ఆశ్వయుజ శుద్ధ నవమి వరకు తొమ్మిది రోజులు దేవీ నవరాత్రులు. ఈ నవరాత్రుల లో దుర్గమ్మ...