దాశరథీ... కరుణాపయోనిధీ... | dasarathi karunapayonidhi

Dasarathi satakam

dasarathi karunapayonidhi, Dasarathi Satakam, kancharla gopanna's Dasarathi satakam, kancharla gopanna's poems, Dasarathi Satakam poems

kancharla gopanna's Dasarathi Satakam.

దాశరథి శతకం

Posted: 11/02/2016 12:48 PM IST
Dasarathi satakam

మసకొని రేంగుబండ్లుకును మౌక్తికముల్ వెలవోసినట్లుదు
ర్వ్యసనముజెంది కావ్యము దురాత్ములకిచ్చితిమోస మయ్యె నా
రసనకుఁ బూతవృత్తిసుక రంబుగ జేకురునట్లు వాక్సుధా
రసములుచిల్క బద్యుముఖ రంగమునందునటింప వయ్యసం
తసము జెంది భద్రగిరి దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ!

భండన భీముఁడార్తజన బాంధవుఁ డుజ్జ్వల బాణతూణకో
దండకళా ప్రచండ భుజ తాండవకీర్తికి రామమూర్తికిన్
రెండవసాటి దై వమిఁక లేఁడనుచున్ గడగట్టి భేరికా
దాండదదాండ దాండ నినదంబుల జాండమునిండ మత్త వే
దండము నెక్కి చాటెదను దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ!

నీ సహజంబు సాత్త్వికము, నీవిడిపట్టు సుధాపయోధి, ప
ద్మాసనుఁడాత్మజుండు, గమలాలయ నీ ప్రియురాలు, నీకు సిం
హాసనమిద్ధరిత్రి గొడు గాకస మక్షులు చంద్రభాస్కరుల్
నీ సుమతల్ప మాదిఫణి నీవెసమస్తము గొల్చునట్టి నీ
దాసుల భాగ్యమెట్టిదయ దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ!!

సలలిత రామనామ జపసార మెఱుంగను, గాశికాపురీ
నిలయుఁడగాను, మీచరణ నీరజరేణు మహా ప్రభావముం
దెలియ నహల్యగాను, జగతీవర! నీదగు సత్యవాక్యముల్‌
దలఁపగ రావణాసురుని తమ్ముఁడగాను, భవద్విలాసముల్
దలఁచి నుతింప నాతరమె దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ!

ఇతఁడు దురాత్ముఁడంచు జనులెన్నఁగ నాఱఁడిఁ గొంటి నేనెపో
పతితుఁడ నంటినో, పతిత పావనమూర్తివి నీవుగల్గ నే
నితరుల వేఁడనంటి నిహ మిచ్చిన నిమ్ము, పరం బొసంగుమీ
యతులిత రామనామ మధు రాక్షరపాళి నిరంతరంబు హృ
ద్గతమని నమ్మి కొల్చెదను దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ!                                                                    

-కంచర్ల గోపన్న

If you enjoyed this Post, Sign up for Newsletter

(And get your daily news straight to your inbox)

Rate This Article
(1 Vote)
Tags : Dasarathi satakam  dasarathi karunapayonidhi  

Other Articles

 • Dasarathi satakam

  దాశరథీ శతకము

  Apr 15 | దారణపాత కాబ్ధికి స దా బడబాగ్ని భవాకులార్తి వి స్తారదవానలార్చికి సు ధారసవృష్టి దురంత దుర్మతా చారభయంక రాటవికిఁ జండకఠోరకుఠాధార నీ తారకనామ మెన్నుకొన దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ! టీకా : నీ తారకరామ =... Read more

 • Dasarathi satakam

  దాశరథీ శతకము

  Apr 14 | తరణికులేశ నానుడులఁ దప్పులు గల్గిన నీదునామ స ద్విరచితమైన కావ్యము ప విత్రముగాదె వియన్నదీజలం బరుగుచువంకయైన మలినా కృతిఁబాఱినఁ దన్మహత్త్వముం దరమె గణింప నెవ్వరికి దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ! టీకా : తరణికులేశ = సూర్యవంశపు... Read more

 • Dasarathi satakam

  దాశరథీ శతకము

  Apr 12 | గురుతరమైన కావ్యరస  గుంభనకబ్బురమంది ముష్కరుల్  సరసులమాడ్కి, సంతసిల  జాలుదురోటు శశాంక చంద్రికాం  కురముల కిందు కాంతమణి  కోటి స్రవించిన భంగా వింధ్యభూ ధరమున జాఱునే శిలలు  దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ ! టీకా : ముష్కరుల్... Read more

 • Dasarathi satakam in telugu

  దాశరథీ శతకము

  Apr 11 | శ్రీ రఘువంశ తోయధికి   సీత యమూఖుఁడనైన నీ పవి త్రోరుపదాబ్జముల్ వికసి  తోత్పల చంపక వృత్తమాధురీ పూరితవాక్ర్పసూనముల  బూజలొనర్చెద జిత్తగింపుమీ తారకనామ భద్రగిరి   దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ ! టీకా : శ్రీ... Read more

 • Dasarathi satakam

  దాశరథి శతకము

  Apr 08 | కనకవిశాలచేల భవ  కానన శాతకుఠారధార స  జ్జనపరిపాలశీల దివి  జస్తుత సద్గుణకాండ కాండ సం జనిత రాక్రమక్రమ వి  శారద శారదకుందకుంద చం దన ఘనసార సారయశ  దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ ! టీకా :... Read more