భారద్వాజస శతకం | Bharadwajasa Shatakam

Kadupu nindina vaadu aakali erugadu

Bharadwajasa Shatakam written by Raghuram Patibanda, Bharadwajasa Shatakam, Raghuram Patibanda Bharadwajasa Shatakam

Bharadwajasa Shatakam written by Raghuram Patibanda.

కడుపు నిండినవాడు ఆకలి యెరుగడని

Posted: 10/13/2016 03:15 PM IST
Kadupu nindina vaadu aakali erugadu

1.కడుపు నిండినవాడు ఆకలి యెరుగడని

అపజయములందే జయము కలదని

నివురు గప్పిన నిప్పు నుండే అగ్ని బహిర్గతమవుతుందని

చిలికి చిలికితేగాని వెన్నరాదని

పలుకు తున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//

2. దు:ఖంలో నిమిడీక్రుతమైనదే ప్రపంచం

దు:ఖం ఎక్కడోలేదు నీలోనే నిర్లిప్తమైఉన్నదని

దు:ఖం ఒక రోగం, జ్జానమనే మందుతోనే అది నశిస్తుందని

పలుకుతున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//

3. ఎవరికర్మలకు వారే కర్తలని

ఆలుమగలకర్మలు ఒకరివి మరొకరికి అంటవని

ప్రస్తుతకర్మ ఫలములు గతజన్మకర్మల కారణమేనని

పలుకుతున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//

4. పండుటాకు లాంటివి జీవితాలు

తెలియరాదుఎవరికి ఎప్పుడు రాలుతాయోననని

మాయతో కప్పబడిన జీవితాన్ని గుర్తించాలి

పరిశీలనా నెత్రాలతోనేనని

తొలగించాలి జ్జానమనే జ్యోతితోనేనని

పలుకుతున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//

5. చీకటి కనుమరుగవ్వాలంటే వెలుగు కావాలి

అజ్జానము పోవాలంటే ఆత్మ జ్జ్నానము రావాలి

ఆడంబరాలతో పొందే ఆనందం తాత్కాలికమని

సత్కర్మలతో పొందే ఆనందం శాస్వతమని

పలుకుతున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//

                                                                                                                      -రఘురాం పాటిబండ

If you enjoyed this Post, Sign up for Newsletter

(And get your daily news straight to your inbox)

Rate This Article
(2 votes)
Tags : Bharadwajasa Shatakam  Raghuram Patibanda  

Other Articles

 • Bharadwaja satakam poems

  భారద్వాజస శతకం

  Nov 02 | 1. భార్యా భర్తల బందం విడరాని రాని అనుబంధంమనసులు కలవాలి పాలు నీళ్ళులాసుఖ దుఃఖా లను పంచుకొవాలి ఆప్యాయంగాననిపలుకుతున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//2. కాయశరీరం కాంతి శరీరంకొరివి శరీరం కరకు శరీరంకీర్తి శరీరం ఉత్తమ... Read more

 • Bharadwajasa shatakam 4th phase

  భారద్వాజస శతకం

  Oct 27 | 1. నిర్జీవులను కాలుస్తుంది చితిసజీవులను దహిస్తుంది చింతకరిగి పోయే మంచు లాంటిది జీవితంఉన్నంతలో పంచాలి నలుగురికనిపలుకుతున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//***2. శాంతిలేని మనసుకు విశ్రాంతిలేదుఅత్యాసలవల్ల గతి తప్పు తుంది మనస్సుమితి మీరిన కొరికల వల్ల... Read more

 • Bharadawajasa satakam poems written by raghu ram patibanda

  భారద్వాజస

  Sep 20 | 1. సత్యము పలుకువాడు అసత్యమెరుగడనికడుపు నిండినవాడు ఆకలి యెరుగడనిఅపజయములందే జయము కలదనినివురు గప్పిన నిప్పు నుండే అగ్ని బహిర్గతమవుతుందనిచిలికి చిలికితేగాని వెన్నరాదనిపలుకు తున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//2. దు:ఖంలో నిమిడీక్రుతమైనదే ప్రపంచందు:ఖం ఎక్కడోలేదు నీలోనే... Read more

 • Bharadwaja satakam poems

  భారద్వాజస శతకము

  Sep 12 | వెన్నెలవంటిచూపులు,వెన్నవంటిమనస్సువెలుగు లాంటి జీవితం,వేదన లేని ప్రవర్తనకోరుకుంటాడు ప్రతి జీవి , అదే పరమార్ధమనిపలుకుతున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//  మనసులోని వేదన మమతకే తెలుసుననిప్రేమలోని అనురాగం ప్రేమించే వారికే తెలుసుననికడలిలోనిలోతు ఒక్కనీటికే తెలుసుననితల్లిప్రేమ మాతృమూర్తికే తెలుసుననే... Read more