బిల్వాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రం

Posted: 05/07/2014 04:35 PM IST

Bilwashtottara satanama stotram

bilwashtakam in Telugu, bilwashtaka stotram in Telugu, bilwashtottara satanama stotram in telugu, bilwashtaka stotram, bilwashtaka satanama stotram, bilwashtakam in telugu, bilwashtakam of lord shiva, lord shiva history, lord shiva photos, telugu bhakti, bhakti articles, bhakti news, telugu bhakti news, telugu bhakti page, telugu bhakti, telugu news, bhakti articles on gods, shiva bhakti, vishnu bhakti, ram bhakti, vrathalu in telugu, telugu stotralu, stotras in telugu, stotralu in telugu, slokas in telugu, telugu slokalu, slokalu in telugu, bilwashtaka stotram in telugu

bilwashtottara satanama stotram of lord shiva in Telugu and more

If you enjoyed this Post, Sign up for Newsletter

(And get your daily news straight to your inbox)

Rate This Article
(0 votes)
Tags : latest news  moviesm movie news  city events  events coverage  

Other Articles

 • Lakshmi ashtottara shatanama stotram mythological stories telugu vratalu

  లక్ష్మీదేవి అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్

  Aug 25 | దేవ్యువాచ :దేవదేవ! మహాదేవ! త్రికాలఙ్ఞ! మహేశ్వర!కరుణాకర దేవేశ! భక్తానుగ్రహకారక!అష్టోత్తర శతం లక్ష్మ్యాః శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతఃఈశ్వర ఉవాచ :దేవి! సాధు మహాభాగే మహాభాగ్య ప్రదాయకమ్సర్వైశ్వర్యకరం పుణ్యం సర్వపాప ప్రణాశనమ్సర్వదారిద్ర్య శమనం శ్రవణాద్భుక్తి ముక్తిదమ్రాజవశ్యకరం దివ్యం గుహ్యాద్-గుహ్యతరం... Read more

 • Surya bhagavan stotram which gives releif from all fevers

  సర్వరోగాలను నివారించే సూర్యభగవానుడి స్తోత్రం

  Jun 16 | పూర్వం శ్రీ కృష్ణుని కుమారుడు అయిన సాంబుడు కూడా తనకు వచ్చిన అనారోగ్యాన్ని పోగొట్టుకోవడం కోసం ఈ సూర్యస్తోత్రమును పఠించాడు. ఇది అతి శక్తివంతమైన స్తోత్రము. 1. ఉద్యన్నద్య వివస్వాన్ ఆరోహన్నుత్తరాం దివందేవఃహృద్రోగం మమ... Read more

 • Daridrya dahana stotram

  దారిద్ర్యాన్ని దహనం చేసే స్తోత్రం

  Jun 10 | 1. విశ్వేశ్వరాయ నరకార్ణవ తారణాయకర్ణామృతాయ శశిశేఖర ధారణాయకర్పూరకాన్తి ధవళాయ జటాధరాయదారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ 2. గౌరిప్రియాయ రజనీశ కళాధరాయకాలాన్తకాయ భుజగాధిప కంకణాయగంగాధరాయ గజరాజ విమర్ధనాయదారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ 3. భక్తప్రియాయ భవరోగ భయాపహాయఉగ్రాయ దుఃఖ... Read more

 • Durga ashtottara satanamavali

  దుర్గా అష్టోత్తర శతనామావళి

  Apr 25 | ఓం దుర్గాయై నమః ఓం శివాయై నమః ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః ఓం మహాగౌర్యై నమః ఓం చండికాయై నమః ఓం సర్వజ్ఞాయై నమః ఓం సర్వలోకేశాయై నమః ఓం సర్వకర్మఫలప్రదాయై నమః ఓం... Read more

 • Sri subramanya swamy ashtottara satanama stotram

  శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్

  Apr 23 | 1. స్కందో గుహః షణ్ముఖశ్చ ఫాలనేత్రసుతః ప్రభుః పింగళః కృత్తికాసూనుః శిఖివాహో ద్విషడ్భుజః   2. ద్విషణ్ణేత్రశ్శక్తిధరః పిశితాశాప్రభంజనః తారకాసురసంహారి రక్షోబలవిమర్దనః   3. మత్తః ప్రమత్తోన్మత్తశ్చ సురసైన్యసురక్షకః దేవసేనాపతిః ప్రాజ్ఞః కృపాలో భక్తవత్సలః... Read more

Today on Telugu Wishesh