Women Jokes
ఈరోజు నేను ఉపవాసం.. అందుకే!

ఒకరోజు అత్త భోజనం చేద్దామనుకుని అన్నం తనే వడ్డించుకుంటుంది. అప్పుడు 

అత్త : ‘‘ఏంటి కోడలా? బియ్యంలో రాళ్లు ఏరినట్లు లేవు... అన్నం తింటుంటే రాళ్లు వస్తున్నాయి.’’

కోడలు అత్తకు సమాధానం చెబుతూ... 

కోడలు : ‘‘ఈరోజు నేను ఉపవాసం వున్నాను కదా అత్తమ్మా.. నేనెలాగో తినను కదా.. అందుకే ఏరలేదు’’