Women Jokes
హాయిగా వుంటే.. ఏమనుకోలేదు!

లక్ష్మి : ‘‘ఏంటి సుజాత..! నిన్న రాత్రి నుంచి చూస్తున్నాను. చాలా డల్ గా వున్నావ్.. ఏమయింది?’’

సుజాత : ‘‘నీకెలా చెప్పాలో నాకర్థం కావడం లేదు.. నిన్న రాత్రి సినిమా హాల్లో నా పర్స్ పోయిందే’’

లక్ష్మి : ‘‘మళ్లీనా.. నీకెన్ని సార్లు చెప్పాను.. ఒళ్లు దగ్గర పెట్టుకోమని?’’

సుజాత : ‘‘అబ్బా..! ఆ సచ్చినోడు పర్స్ కోసమే అక్కడ చెయ్యి పెట్టాడని నాకేం తెలుసు’’