Sardarji Jokes
చాలా భయపడిపోయాను... అందుకే!

ఒకరోజు శాంతా, బంతా మోటార్ సైకిల్ లో వెళుతున్నారు. 

దారిలో అనుకోకుండా వాళ్లిద్దరికి యాక్సిడెంట్ అయిపోతుంది. 

అక్కడున్నవారు వాళ్లిద్దర్ని ఆసుపత్రికి తీసుకుని వెళ్లారు. 

డాక్టర్ బంతాకి ట్రీట్ మెంట్ చేస్తూ కాలుకి పట్టి కడుతుండగా... బంతా గట్టిగా అరిచేశాడు. 

అతని అరుపు విని ఆసుపత్రిలో వున్న మిగతా పేషెంట్లు కూడా లేచి కూర్చున్నారు. 

తరువాత డాక్టర్ శాంతా కాలుకి పట్టి కడుతుండగా అతను ఏమీ అనుకుండా సైలెంట్ గావున్నాడు. 

అది చూసిన డాక్టర్ బంతాతో ఈవిధంగా అంటాడు... 

డాక్టర్ : చూడు బంతా.. శాంతా ఎంతో బలమైనవాడో. నేను పట్టి కడుతుంటే అస్సలు అరవకుండా ఎంతో ప్రశాంతంగా వున్నాడు చూడు. 

అంతలోనే శాంతా కలగజేసుకుని డాక్టర్ తో ఇలా అంటాడు. 

శాంతా : లేదు డాక్టర్ గారూ... సహజంగా చెప్పాలంటే నేను బంతా అరిచిన అరుపులకు భయపడి బాగున్న వేరే కాలుకి పట్టీలు కట్టించుకున్నాను.