Women Jokes
నేను అలా అనలేదు...

అత్త : ‘‘మా అత్తయ్య చిక్కారని మన పక్కింటివాళ్ళతో అన్నావటగా’’ అని అంది. 

కోడలు : ‘‘నేను అలా అనలేదు అత్తయ్యా... మా అత్తయ్య కాస్త సన్నబడ్డారని చెప్పానంతే’’ అంది కోడలు