SMS Jokes
''సొల్లుగాడు నువ్వే''

ఒక అబ్బాయి తన ఫ్రెండ్ కి మెసేజ్ పంపుతూ... 

మల్లిగాడు, పిల్లిగాడు, సోల్లిగాడు అని ముగ్గురు స్నేహితులున్నారు. 

మల్లిగాడు బీటెక్ చదువుతున్నాడు. 

పిల్లిగాడు డిగ్రీ చదువుతున్నాడు. 

సొల్లిగాడు ఈ మెసేజ్ ని చదువుతున్నాడు.