Sardarji Jokes
కేవలం 6 వారాలు మాత్రమేనా?

ఒకరోజు శాంతా తన భార్యతో కలిసి బయటకు వెళుతుంటాడు. అలా వెళుతుండగా దారిలో శాంతాకు తన ఫ్రెండ్ కనిపిస్తాడు. అయితే అతనిని అప్పుడే పోలీసులు పట్టుకుంటారు.

అది చూసిన శాంతా వెంటనే పోలీసుల అదుపులో వున్న తన ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళతాడు. అప్పుడు...

శాంతా : ఏమైంది? పోలీసులు నిన్ను ఎందుకు పట్టుకున్నారు?

ఫ్రెండ్ : నేను నా భార్యను నిర్ధాంతరంగా చంపేశాను. అందుకే పోలీసులు నన్ను పట్టుకున్నారు.

ప్రెండ్ చెప్పిన మాటలు విన్న తరువాత శాంతా కొద్దిసేపటివరకు ఆలోచిస్తాడు. తరువాత తన ఫ్రెండ్ తో...

శాంతా : సరేలే.. శిక్ష ఎన్నాళ్లవరకు విధించారు?

ఫ్రెండ్ : 6 వారాలు....

అని చెబుతుండగానే శాంతా సంతోషంగా ఊగిపోతాడు. 

శాంతా : ఏంటి..? కేవలం 6 వారాలేనా..! ఈ మాట నాకు ముందే ఎందుకు చెప్పలేదు?

అని తన ఫ్రెండ్ తో చెప్పి... ముందు, వెనకా చూసుకోకుండా దగ్గరలోనే వున్న పోలీసు నుంచి గన్ తీసుకుని తన భార్యను కూడా కాల్చి చంపేశాడు.

అది చూసిన శాంతా ఫ్రెండు ఏడ్చుకుంటూ శాంతాతో ఇలా అంటాడు...

ఫ్రెండ్ : నీయబ్బా..! ఇదేం చేశావురా గాడిద.. వెధవ.. సన్యాసి.. తెలివితక్కువ దద్దమ్మా.. పూర్తి మాట వినకుండానే ఎందుకు తొందరపడ్డావురా.. నేను చెప్పేది విను.. 6 వారాల తరువాత నాకు ఉరిశిక్ష విధిస్తారు.

శాంతా షాక్స్.. ఫ్రెండ్ రాక్స్.. పోలీస్ రాక్స్!