Political Jokes
జ్ఞానమే రాజకీయం!

ఒకరోజు ఒక రాజకీయ నేత కొడుకు, తన తండ్రితో ఇలా అంటాడు. 

కొడుకు : ‘‘నాన్నగారు.. నేను కూడా రాజకీయంలో రావాలని అనుకుంటున్నాను. దీనికి సంబంధించి నాకు కొన్ని సూచనలు ఇవ్వండి’’. 

రాజకీయ నేత : ‘‘చూడు నాయనా! రాజకీయంలో మూడు కఠోన నిర్ణయాలను తీసుకోవలసి వుంటుంది’’!

కొడుకు : ‘‘సరే.. అవి పాటించడానికి నేను రెడీగా వున్నాను.. అవేంటివో చెప్పు’’

రాజకీయ నేత : ‘‘పదా.. నీకు మొదటిదాని గురించి వివరిస్తా’’

ఇలా చెప్పి ఆ రాజకీయనేత తన కొడుకును ఇంటిపైకి తీసుకెళతాడు. 

ఆ తరువాత నేత తన కొడుకును పైనే వదిలేసి.. ఇతను కిందకు వెళ్లిపోతాడు. ఆ తరువాత 

రాజకీయ నేత : ‘‘కొడకా! పైనుంచి కిందకు దూకు’’

కొడుకు : ‘‘కానీ నాన్నగారు! నేను ఇక్కడి నుంచి దూకితే నా కాళ్లు, చేతులు విరిగిపోతాయి’’

రాజకీయ నేత : ‘‘నువ్వు ఎటువంటి టెన్షన్ తీసుకోకుండా కిందకు దూకు. నేను కిందే వున్నాను కదా... నేను నిన్ను పట్టుకుంటాను’’

అప్పుడు కొడుకు కొద్దిసేపు ఆలోచించిన తరువాత ధైర్యం చేసి కిందకు దూకుతాడు. కానీ తన తండ్రి అయిన రాజకీయ నేత తనని పట్టుకోకుండా పక్కకు జరుగుతాడు. 

అప్పుడు అతడు ఒక్కసారిగా ‘ఢామ్’ అని కిందకు పడిపోతాడు. తన మనసులో తిట్టరాని తిట్లు తిట్టకుంటూ నాన్నతో ఇలా అంటాడు... 

కొడుకు : ‘‘ఏంటి నాన్న ఇలా చేశావ్.. నువ్వు పట్టుకుంటావని చెప్పావుగా?’’

రాజకీయ నేత : ‘‘ఇది మొదటి అధ్యాయం నాయనా! రాజకీయంలో తండ్రిని కూడా నమ్మకూడదు’’

అనుభవంతో...!

ఒక టీవీ రిపోర్టర్ కు ఒక రాజకీయనేతతో ఇంటర్వ్యూ చేసే అవకాశం లభించింది. అప్పుడు 

రిపోర్టర్ : ‘‘మీరు విజయవంతంగా ముందుకు సాగడానికి కారణం ఏంటి?’’

రాజకీయనేత : ‘‘కేవలం మూడు మాటలు!’’

రిపోర్టర్ : ‘‘అయితే అవేంటివి సార్!’’

రాజకీయనేత : ‘‘సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడం’’

రిపోర్టర్ : ‘‘ఆ సరైన నిర్ణయం ఎలా తీసుకుంటారు?’’

రాజకీయనేత : ‘‘కేవలం ఒక మాట’’

రిపోర్టర్ : ‘‘ఆ మాటేంటి?’’

రాజకీయనేత : ‘‘అనుభవంతో’’

రిపోర్టర్ : ‘‘మరి ఆ అనుభవం ఎక్కడి నుంచి పొందుతారు?’’

రాజకీయనేత : ‘‘కేవలం ఒకే మాట’’

రిపోర్టర్ : ‘‘అదేంటి సార్’’

రాజకీయనేత చిరునవ్వుతో.. ‘‘తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం’’

నా డబ్బులు తిరిగి ఇచ్చేయండి....

ఒక జేబుదొంగకు ఎంత ప్రయత్నించినా.. దొంగతనం చేయడం అతనికి వీలుకావడం లేదు. 

ఒకరోజు ఎవరూలేని రాత్రిసమయంలో ఏదైనా ఒక ఏరియాకి వెళ్లి దొంగతనం చేద్దామని ఫిక్స్ అవుతాడు. 

అలా కొద్దిసేపు వరకు అతను వెయిట్ చేశాడు. 

ఆ దారిలో ఇద్దరు వ్యక్తులు వస్తుండడం ఇతను గమనించాడు. 

ఆ జేబుదొంగ ధైర్యం చేసి.. తన దగ్గరున్న కత్తిని చూపించి.. ఇలా అన్నాడు.. 

జేబుదొంగ : మర్యాదగా మీ జేబులో వున్న డబ్బును తీసి నాకివ్వండి. 

అప్పుడా ఇద్దరు వ్యక్తులు : ‘‘నేను ఎమ్మెల్యే.. నేను కలెక్టర్ ని... మా దగ్గరే దొంగతనం చేస్తావా?’’ అని అంటారు. 

అప్పుడు ఆ జేబుదొంగ ఇంకాస్త ధైర్యం పెంచుకుని, గంభీరత్వంతో ఇలా అంటాడు.

జేబుదొంగ : అయితే మర్యాదగా నా డబ్బులు నాకు తిరిగి ఇచ్చేయండి. 

అలా చేస్తే.. చాలామంచిది అయ్యగారు...

రాజకీయ నాయకుడు : ‘‘నేను మొదటిసారి ఎలక్షన్స్ లో గెలిచినప్పుడు నాకోసం చాలా చేసుకున్నాను. ఈసారి ప్రజలకోసం చేయాలనుకుంటున్నాను. ఏం చేయాలో మీరే చెప్పండి..?’’ అని అన్నాడు. 

ప్రజలు : ‘‘ఈసారి పోటీ చేయకుండా తప్పుకుంటే చాలామంచిది అయ్యగారు’’ అని సమాధానమిచ్చారు. 

‘‘పనికిమాలిన రాజకీయ నాయకుడు’’

ఒక రాజకీయ నాయకుడికి సినిమాలో నటించి ఒక హీరోయిన్ తో పరిచయం ఏర్పడుతుంది. కొన్ని నెలల తరువాత నాయకుడు ఆ హీరోయిన్ ని ప్రేమించసాగాడు. అప్పుడు తనలోతానే ఆ యాక్ట్రెస్ ని పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకుంటాడు. కానీ ఆమె సినిమాల్లో నటిస్తుంది కాబట్టి ఇంకా వేరేవారితో ప్రేమవ్యవహారాలుగానీ, పరిచయాలుగానీ వున్నాయేమోనని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు.

అప్పుడు అతని సెక్రటరీ ద్వారా ఆ హీరోయిన్ చరిత్రను, వారి కుటుంబసభ్యుల గురించి వివరాలు సేకరించాడానికి ఒక డిటెక్టివ్ ని పెట్టమని చెబుతాడు. కానీ ఆ డిటెక్టివ్ కి ఈ రాజకీయ నాయకుడి కోసం పని చేస్తున్నట్టు తెలియకూడదని సూచిస్తాడు. 

ఇలావుండగా.. సుమారు రెండునెలల తరువాత ఆ డిటెక్టివ్ ఆ హీరోయిన్ కి సంబంధించిన వివరాలు సేకరించి ఆ రాజకీయ నాయకుడి సెక్రటరీకి అప్పగిస్తాడు.

అది చదువుతున్న నాయకుడు.. ‘‘అమ్మాయి చరిత్ర అంత బాగానే వుంది. ఇంతవరకు ఆమెకు ఎటువంటి అఫైర్స్ లేవు. ఆమె కుటుంబసభ్యులు, వారికి సంబంధించిన బంధువులు చాలా అమాయకులని, వారికి బయటి గొడవలు ఎటువంటివి లేవు. కానీ ఈమధ్య కాలంలో ఆమె పరమ నీచ నికృష్టుడైన ఒక పనికిమాలిన రాజకీయ నాయకుడితో తిరుగుతోందని సమాచారం దొరికింది’’. ఇది చదివిన వెంటనే ఆ నాయకుడు తన స్పృహ కోల్పోయాడు. 

Laloo the matchmaker

Laloo talks to his son, "I want you to marry a girl of my choice ".

Son : "I want to choose my own bride".

Laloo : "But the girl is Ambani’s daughter." Son : "Well, in that case..."
Next Laloo approaches Ambani , "I have a husband for your daughter." Ambani: "But my daughter is too young to marry."

Laloo : "But this young man is a vice president of the World Bank."

Ambani: "Ah, in that case..." Finally Laloo goes to see the president of the World Bank.

Laloo : "I have a young man to be recommended as a vice president."

President : "But I already have more vice presidents than I need."

Laloo : "But this young man is Ambani’s son-in-law." President : "Ah, in that case..."