Film Jokes
‘‘రిన్’’ ఇస్తుంది తెల్లగా నిగారించే చర్మం!

కట్రినా (katina), కరీనా (karina), జరీన్ (zarine)....

వీళ్లు ముగ్గురు ఇంత తెల్లగా వుంటారో మీకు తెలుసా.....

.....

.....

.....

ఆలోచించండి.. ఆలోచించండి....

.....

.....

.....

ఎందుకంటే.. వీరి ముగ్గురు పేర్లలో రిన్ (RIN) పౌడర్ వుంది కాబట్టి.. 

(kaRINa, katRINa, zaRINe)...

‘‘రిన్’’ ఇస్తుంది తెల్లగా నిగారించే చర్మం!