SMS Jokes
తను ముద్దు పెట్టుకోవడం చూసింది

ఒకరోజు రాజు అనే ఒక ఆఫీసు బాసు, రవి అనే తన ఫ్రెండ్ దగ్గరకు వెళ్లాడు. 

రాజు (బాస్) : ఒరేయ్ రవి.. ఈరోజుల్లో కాలం మొత్తం నాకు వ్యతిరేకంగానే నడుస్తోంది రా. నిన్ననే మా ఆఫీస్ లో నా సెక్రటరీ రిసైన్ చేసి వెళ్లిపోయింది. 

రవి : కానీ ఎందుకు? 

రాజు (బాస్) : ఎందుకంటే.. నేను నా భార్యను ముద్దు పెట్టుకుంటుంటే.. తను చూసింది. అందుకే!