భారద్వాజస శతకము పద్యాలు | Bharadwaja Satakam poems

Bharadwaja satakam poems

Bharadwaja Satakam, Lord Rama Bharadwaja Satakam, Bhardwaj GOTRA, Bharadwajasa Gotram, Bharadwajasa Satakam, raghu ram patibanda

Bharadwaja Satakam poems on Lord Rama.

భారద్వాజస శతకం

Posted: 11/02/2016 03:00 PM IST
Bharadwaja satakam poems

1. భార్యా భర్తల బందం విడరాని రాని అనుబంధం

మనసులు కలవాలి పాలు నీళ్ళులా

సుఖ దుఃఖా లను పంచుకొవాలి ఆప్యాయంగానని

పలుకుతున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//


2. కాయశరీరం కాంతి శరీరం

కొరివి శరీరం కరకు శరీరం

కీర్తి శరీరం ఉత్తమ మైన శరీరమని

పలుకుతున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//


3. భగవంతుని మనసారా మొక్క లేనివాడు

జీవితంలొ ఒక్క సారైనా గుడి గడప తొక్కని వాడు

మనసులోనిమాట బైటకు చెప్పలేని వాడు బ్రతికి వుండి లాభమెవరి కొరకు

పలుకుతున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//


4. దిక్కులేని వారకు దేవుడే దిక్కని

నారు వేసిన వాడు నీరు పోయడా అని

కష్టము లేకుండా ఫలితమొస్తుందనే వాడు ఎందులకు కొరగాడను సత్యాన్ని

పలుకుతున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//


5. మంచి చెడులకు తేడా తెలియని వాడు

ఎదుటి వాడి ప్రేమను అర్ధము చేసుకోలేనివాడు

బంధు మిత్రుల ఆదరాభి మానాలు పొందలేనివాడు

బుద్దిలేని వింత పసువుతో సమానమని

పలుకుతున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//  

                                      

 -రఘురామ్ పాటిబండ

NOTE: We inform you that we are not owner of any of the products, images or any other products displaying on our website. But all the articles are written by us and we owned them. If you found any image or product that found under your copyrights then please feel free to CONTACT US. We will remove that image or product as soon as possible. All the images are collected from Google.

If you enjoyed this Post, Sign up for Newsletter

(And get your daily news straight to your inbox)

Rate This Article
(0 votes)
Tags : Bharadwaja Satakam  Bharadwajasa Satakam  raghuram patibanda  

Other Articles

 • Bharadwajasa shatakam 4th phase

  భారద్వాజస శతకం

  Oct 27 | 1. నిర్జీవులను కాలుస్తుంది చితిసజీవులను దహిస్తుంది చింతకరిగి పోయే మంచు లాంటిది జీవితంఉన్నంతలో పంచాలి నలుగురికనిపలుకుతున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//***2. శాంతిలేని మనసుకు విశ్రాంతిలేదుఅత్యాసలవల్ల గతి తప్పు తుంది మనస్సుమితి మీరిన కొరికల వల్ల... Read more

 • Kadupu nindina vaadu aakali erugadu

  కడుపు నిండినవాడు ఆకలి యెరుగడని

  Oct 13 | 1.కడుపు నిండినవాడు ఆకలి యెరుగడనిఅపజయములందే జయము కలదనినివురు గప్పిన నిప్పు నుండే అగ్ని బహిర్గతమవుతుందనిచిలికి చిలికితేగాని వెన్నరాదనిపలుకు తున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//2. దు:ఖంలో నిమిడీక్రుతమైనదే ప్రపంచందు:ఖం ఎక్కడోలేదు నీలోనే నిర్లిప్తమైఉన్నదనిదు:ఖం ఒక రోగం,... Read more

 • Bharadawajasa satakam poems written by raghu ram patibanda

  భారద్వాజస

  Sep 20 | 1. సత్యము పలుకువాడు అసత్యమెరుగడనికడుపు నిండినవాడు ఆకలి యెరుగడనిఅపజయములందే జయము కలదనినివురు గప్పిన నిప్పు నుండే అగ్ని బహిర్గతమవుతుందనిచిలికి చిలికితేగాని వెన్నరాదనిపలుకు తున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//2. దు:ఖంలో నిమిడీక్రుతమైనదే ప్రపంచందు:ఖం ఎక్కడోలేదు నీలోనే... Read more

 • Bharadwaja satakam poems

  భారద్వాజస శతకము

  Sep 12 | వెన్నెలవంటిచూపులు,వెన్నవంటిమనస్సువెలుగు లాంటి జీవితం,వేదన లేని ప్రవర్తనకోరుకుంటాడు ప్రతి జీవి , అదే పరమార్ధమనిపలుకుతున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//  మనసులోని వేదన మమతకే తెలుసుననిప్రేమలోని అనురాగం ప్రేమించే వారికే తెలుసుననికడలిలోనిలోతు ఒక్కనీటికే తెలుసుననితల్లిప్రేమ మాతృమూర్తికే తెలుసుననే... Read more

Today on Telugu Wishesh

porno